۱۳۸۸ مرداد ۱۱, یکشنبه

344 - اخبار اعترافات 1

در پی سنگین بودن اتهامات ابطحی و نبود شواهد کافی علیه عطریانفر، محمد عطریانفر اعتراف کرد که محمد علی ابطحی است. سپس وی در تایید سخن خود، با خواندن سرود انقلابی «من نه منم و نه من منم» برای لحظاتی قاضی، دادستان و حضار را به حرکات موزون واداشت که با شلیک تیرهوایی، گازاشک‌آور و دستگیری قاضی غائله ختم به خیر شد *