۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

345 - وزنه‌های سیاسی

در پی عدم حضور رفسنجانی، حسن خمینی، محمد خاتمی، ناطق نوری، کروبی و موسوی در مراسم تنفیذ، پس از محاسبات دقیق معادل جرمی آنها، حسین رضازاده، به کار گرفته شد.
همچنین در این مراسم، حضور پررنگ عموپورنگ به شایعات واهی درباره‌ی وجود اختلاف میان سران نظام پایان داد