۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

343 - خانواده‌ی موفق

یکی گفت: رابطه‌ی من و رهبر رابطه‌ی پدر و پسری است (لینک)
اون یکی گفت: پیدا کنید مادر را...