۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

342 - دکتر بی‌طرف

فکر کن بری دکتر بگی: «آقا چند روزه یه درد شدید تو دلم می‌پیچه»
بعد دکتره بگه: «ببخشید! امور داخلی شما به من ربطی نداره»