۱۳۸۸ خرداد ۳, یکشنبه

279 - من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا

تمیز نکردن خونه و نشستن ظرف‌ها می‌تونه خیلی آموزنده باشه، مثلا می‌فهمین که چایی هم کفک می‌زنه