۱۳۸۸ خرداد ۴, دوشنبه

280 - حکم تحلیلی پسینی (Aposteriori Analytic)

تحقیقات تجربی نشان خواهد داد که افراد دیندار اگه بی‌دین بشن، اول فقط دین رو ول می‌کنن و یه کم زمان می‌بره تا مفهوم ایمان رو هم کنار بذارن (شاید هم هیچوقت نذارن). به هر حال، در این مدت شدیدا به بی‌دینی ایمان میارن و تبدیل می‌شن به خطرناک‌ترین گونه‌ی بشری که تا حالا کشف شده