۱۳۸۸ خرداد ۱, جمعه

278 - کل‌گرایی (Holism)

این همه آدم خوب، اون همه هم آدم گه. حالا تو هم این ور یا اون ور؛ زور نزن