۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

277 - مناظره‌های تلویزیونی انتخابات

برنامه‌ی مناظره‌ی تلویزیونی چهار کاندیدای رییس جمهوری اعلام شد. لینک

در این راستا سردار احمدی مقدم گفت: برای حفظ و تقویت امنیت روانی و جسمی جامعه، مناظره‌ی آقایان کروبی و احمدی‌نژاد پشت درهای بسته و با نظارت کامل گشت ارشاد انجام خواهد شد