۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۷, پنجشنبه

265 - به یاد روزهای اول

[کافی‌شاپ؛ یک جمع ده نفره؛ پنج پسر و پنج دختر که جدا از هم نشستن؛ میانگین سن 18]

- انتخاب کردین؟
- بله. لطفا چهار تا بستنی شکلاتی، پنج تا آب پرتقال، یه ایستک لیمویی
- زیرسیگاری بیارم؟
- نه