۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۶, چهارشنبه

264 - گه به قبر پدرت برادر

حالم به هم می‌خوره وقتی یکی به چشم برادری نگام کنه. هر کی می‌خواد باشه، هر کی؛ پسر یا دختر، دوست یا دشمن... سگ برینه تو این برادری... کثافت‌ترین موجودی هستم که تا حالا دیدم