۱۳۸۸ فروردین ۳۰, یکشنبه

248 - دین و دود

سیگار مشق مرگ است و هر نخ قدمی به سوی پروردگارت و در این طریقت نه جای شک و ترک بود که «انا الیه راجعون»