۱۳۸۸ اردیبهشت ۱, سه‌شنبه

249 - الضدان و المتناقضان لایجتمعان

«خدا» و «خرما» نه متضادن نه متناقض. با کنار گذاشتن پیش‌داوری‌ها، هر دو را بخواهید