۱۳۸۸ فروردین ۲۸, جمعه

247 - روشنفکر و توده

دقت کردی در جامعه‌ی ما علیرغم پذیرش برساخته‌های نقادانه، چقدر به مبانی معرفتی تحلیل گفتمان و دلالت‌های فرامتنی و تبیین‌های روش‌شناختی آن به نحوی تاریخ‌انگارانه بی‌توجهی می‌شه؟

به نقل از مهدی خ.
با اندکی تغییر