۱۳۸۷ اسفند ۲۴, شنبه

224 - داشتن یا نخواستن؟ پرسش این است (دقایق ۳)

دقت کردین؟
بزرگترین بدبختی آدم اینه که چیزی رو که دوست داره، نداشته باشه و بدبختی بزرگتر وقتیه که به دستش میاره

دقایق ۲