۱۳۸۷ اسفند ۲۴, شنبه

223 - کلک رشتی

من بدجوری وابسته‌ت شدم، همش دارم به تو فکر می‌کنم. اگه می‌شه، یه چهار پنج سال بهم زنگ نزن تا وابستگیم کم شه