۱۳۸۷ اسفند ۱۸, یکشنبه

218 - شادی‌هایتان را قسمت کنید! (دقایق ۲)

دقت کردین؟
گاهی خوشحالی از یه اندازه‌ای که بیشتر می‌شه استرس میاره و استرس به یه حدی که می‌رسه حال میده

دقایق ۱