۱۳۸۷ اسفند ۲۳, جمعه

222 - زندگی شیرین می‌شود

مرد: بابا الان دو ماهه میگی خلقم سگیه، نمی‌تونم!
زن: باز شروع کردی؟ حوصله ندارما
مرد: ...
زن: چیه؟ ساکت شدی؟
مرد: تو لیاقتت همون مرتیکه ... ...
زن: ...
مرد: چیه؟ ساکت شدی؟
زن: خفه
[...]