۱۳۸۷ اسفند ۲۱, چهارشنبه

221 - فطری‌گرایی در خلا

عزیز بزرگوار!
با وجود آب، برس و تمایل فطری شما به نظافت و پاکیزگی، روا نیست توالت و پیرامون آن تمیز نشده ترک شود.
با تشکر
فطرت نظافت طلب شما

[این متن زیر رو "بی کم و زیاد" توی توالت دانشگاه زده بودن]