۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

204 - استقلال / پرسپولیس

در پایان کنگره‌ی «آسیب‌شناسی فوتبال ایران» با شنیدن «شیش تاییا، کی گفت بیا؟» و «لنگیا سوراخن» خود را حلق‌آویز کرد