۱۳۸۷ بهمن ۲۷, یکشنبه

205 - مسابقه‌ی کفرشناسی (Atheology)

در اصطلاح کنایی زیر، جای خالی را با حرف دلخواه پر کنید:

« کافر همه را به کیـ... خود پندارد. »
1) ش ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 2) ف ‌ ‌ ‌ ‌ 3) ن ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 4) ر

به بهترین پاسخ هزینه‌ی خرید عتبات عالیات تقدیم خواهد شد