۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

65 - گزین‌گویه‌ها 4

با خیلی‌ها می‌توان خوابید اما تعداد كمی هستند كه می‌توان با آن‌ها بیدار ماند
راسل، با کمی تغییر