۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

109 - دوم خرداد


دوباره رفتم تو فضای 76 تا 78
چه خبر شده بود!؟
انقلاب رو ندیدیم اما این یکی رو دیدیم