۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

110 - آناتومی

من امروز به آنها مي‌گويم
آنقدر قطعنامه بدهيد
تا قطعنامه‌‌دان شما پاره شود
آذر 87