۱۳۸۷ آذر ۲, شنبه

100 - خاطره سیب

قلب در تلخی تاریخ می‌تپد
ترانه هم آغوش است
هر نفس
یادآور خاطره سیب‌هاست
اما
بگذار تا سر به مهر بماند
که چیزی
بیش از این
می‌خواستم