۱۳۸۷ مهر ۳۰, سه‌شنبه

54 - لحظه ظهور


- سلام
- سلام، بفرمایید
- آقـا من ظـهـور کردم
- شما پسر حسن آقا هستین؟
- بله
- اِ آقا مهـدی! این حرفها از شما بعیده