۱۳۹۴ خرداد ۲۲, جمعه

۱۰۲۹. کذابان و نیمروخواران

«می‌خوام دو تا تخم‌مرغ نیمرو کنم. کسی می‌خوره؟»
تمام چیزهایی که در پاسخ به این سؤال می‌شنوید، دروغ است