۱۳۹۴ تیر ۵, جمعه

۱۰۳۰. وصله‌ای بر وصله‌ای بر وصله‌ای

آدم با سوراخ‌شدن هر چیزی کنار می‌آید، جز سوراخ‌شدن جوراب