۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۹, جمعه

۱۰۱۷. حقوق بشر مخابراتی

ایدهٔ آهنگ پیشواز نقض حق آدم‌ها برای گوش‌ندادن به جفنگیات است