۱۳۹۲ بهمن ۲۸, دوشنبه

۱۰۰۹. شترگاوپلنگانه

پشت تویوتاهای ژاپنی و بنزهای آلمانی‌شان، به نستعلیق نوشته بود: «نه شرقی، نه غربی»