۱۳۹۲ بهمن ۱۳, یکشنبه

۱۰۰۸. از خراسان تا استیگلیتس

مطابق آمار، در ۹۹ درصد آشپزخانه‌های ایرانی، هنوز زعفران در قوطی فیلم عکاسی نگهداری می‌شود