ه‍.ش. ۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه

۱۰۰۵. کمدی الاهی

- ازدواج شخص با همسر خویش چه حکمی دارد؟
- اگر خوف گناه یا ریبه نباشد، خیلی خنده‌دار است