۱۳۹۲ دی ۲۶, پنجشنبه

۱۰۰۶. تقدیر سینمایی

اینکه اغلب فیلم‌ها پایانشان خوش است، اشکالی ندارد. مشکل آنجاست که می‌دانی قرار است پایانشان خوش باشد