۱۳۹۲ آبان ۱۰, جمعه

۹۹۳. معجزه‌ی حماقت

یکی از ویژگی‌های حماقت این است که شدیداً باعث تقویت حافظه می‌شود؛ کارها و حرف‌های احمقانه‌ی آدم را نه خودش فراموش می‌کند، نه دیگران. برای همین، اگر می‌خواهی چیزی همیشه در یادت بماند، وقتی به آن فکر می‌کنی، یک کار شدیداً احمقانه هم انجام بده