۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

۹۸۱. قتل‌عام و قتل‌خاص

زندگی در جمع و حیات اجتماعی و رابطه چیزی دوسویه است؛ ماهیتش این است. کسی را فرض بگیرید که «اجتماع» از او بریده و گوشه‌ای دارد زندگی می‌کند و روزهایش را می‌گذراند. برای چنین کسی، اگر همه‌ی آدم‌های کره‌ی زمین، در یک روز، به فجیع‌ترین شکل، قتل‌عام شوند، هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. حالا شاید مثالش کمی اغراق‌شده باشد اما بیراه هم نبود؛ وقتی برای دیگری وجود نداری، دیگری هم برایت وجود ندارد