۱۳۹۲ شهریور ۲, شنبه

۹۸۲. چِت کن و سجده کن

جمله‌ی «من نمازم را پی تکبیرة الاحرام علف می‌خوانم» نشان می‌دهد که توی این مملکت می‌شود درباره‌ی ماریجوانا هم حرف زد، فقط باید به قصد قربت باشد