۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

۹۷۰. جایی برای زندگی

تمیزترین جای دنیا، جایی که هیچ موجود زنده‌ی خطرناکی نیست، یکی دهانه‌ی آتشفشان است، یکی داخل ظرف دتول