۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۷, جمعه

۹۷۱. ضرورت سیاست

سیاست مهم‌تر از آن است که به سیاست‌مداران واگذار شود

منبع: ناشناس