۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

دانلود کتاب آوازهای زیرزمین، تاریخچه موسیقی راک ایرانی

دانلود کتاب آوازهای زیرزمین، تاریخچه موسیقی راک ایرانی
نوشته سید ابراهیم نبوی
نشر نوگام، لندن، ۱۳۹۲

این کتاب با مجوز Creative Commons Attribution چاپ شده است. شما می‌توانید به شرط ذکر نام نویسنده و عدم استفاده‌ی تجاری، این کتاب را به‌رایگان کپی کنید و به اشتراک بگذارید