۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

۹۵۸. نداشتن نداشته‌ها

تا امروز، چیزهای زیادی از دست داده‌ام و از این به بعد هم چیزهای زیادی از دست خواهم داد، اما بعد، فکرش را می‌کنم، می‌بینم که نمی‌دانم «داشتن» چیست. نیاز است؟ چقدر «واقعی» و چقدر «ذهنی» است؟ چقدر «فردی» و چقدر «جمعی» است؟ می‌شود آدم چیزی را از کف بدهد که هرگز نداشته است؟