۱۳۹۱ اسفند ۲۵, جمعه

۹۵۹. برزخ گزاره‌ها

بعضی نوشته‌ها تا آخر عمر برای خودت باقی می‌مانند؛ نه آن‌قدر خوب‌اند که به اشتراک گذاشته شوند، نه آن‌قدر بدند که مستحق دور ریختن باشند