۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

۹۵۵. آفتابه‌دزدهایی که شتردزد نشدند

تجربه نشان داده که تقریبا همه‌ی آدم‌ها، خواسته یا ناخواسته، «فندک‌دزد» هستند