ه‍.ش. ۱۳۹۱ آذر ۲۱, سه‌شنبه

۹۳۳. آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی

بدترین قسمت ماجرا آنجاست که معلوم نیست بدترین قسمت ماجرا کجاست