۱۳۹۱ آذر ۱۹, یکشنبه

۹۳۲. سیگار برای ادبیات مضر است

به گواهی آمار، ۹۹ درصد شعرهایی که درشان از واژه‌ی «سیگار» استفاده شده، مزخرف‌اند