۱۳۹۱ دی ۳, یکشنبه

۹۳۶. تأملاتی درباب آجر

«پاره آجر» اصطلاحی در بنّایی‌ست اما «آجر پاره» جزء ادبیات کودک است و در جواب «آره» می‌آید