۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه

۹۳۷. چیزیت هست؟

- مشکلت چیه؟
- هیچی، هی از خودم می‌پرسم: چته؟ چته؟ چته؟ چته؟ چته؟ چته؟ چته؟ چته؟ چته؟ غیر از این، چیزیم نیست