۱۳۹۱ مهر ۱۸, سه‌شنبه

۹۱۸. متفکران تک‌پر

در اهمیت این نکته همین بس که تاکنون، هیچکس به اهمیت آن اشاره نکرده است