۱۳۹۱ شهریور ۹, پنجشنبه

۹۰۷. تاریخ و چهل‌تکگی

با تاریخ شمسی زندگی می‌کنیم
با تاریخ میلادی فکر می‌کنیم
با تاریخ قمری حرص می‌خوریم