۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

893 - جهان، آنگونه که نیست...

سرانجام، او به سال ۲۰۱۲، در اثر حمله‌ی قلبی، چشم به جهان گشود