۱۳۹۱ اردیبهشت ۶, چهارشنبه

855 - فرهنگ موسیقایی

یه زمانی هم ملت گیر داده بودن که بیژن مرتضوی بهترین ویولنیست جهانه. همون موقع‌ها بود که می‌گفتن مایکل جکسون زن شده