۱۳۹۱ فروردین ۱۷, پنجشنبه

844 - مسکرات صبح‌گاهی

«صبح است ساقیا، قدحی پر شراب کن»

اگر از این شعر لذت می برید، الکلی شده‌اید یا مستعدش هستید